ما در تحقیقاتی که در مورد نحوه رشد و توسعه شرکتهای بیمه در سالهای ۹۲ و ۹۳ انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که شرکتهای بیمه به خودی خود تنها تا سطح محدودی می توانند رشد کنند و رشد قابل توجه و پایدار شرکتهای بیمه وقتی اتفاق می افتد که صنعت بیمه بصورت کلی از مؤلفه های یک صنعت برخوردار شود و اکثریت شرکت های بیمه در این صنعت همزمان رشد کند. وقتی که زیرساختهای توسعه صنعت فراهم باشد، وقتی Momentum و تحرک در کل صنعت وجود داشته باشد شرکتهای بیمه می توانند سوار بر موج رشد صنعت توسعه یابند. به معنی دیگر برای رشد بیمه در کشور و دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، همه شرکتهای بیمه کشورمان باید رشد کنند و یک یا چند شرکت بیمه نمی توانند مسئولیت رشد صنعت را بر دوش بکشند و اگر در زمانی هم تعداد محدودی شرکت رشد کنند، رشدشان مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود و تداوم نخواهد داشت. به همین منظور تصمیم گرفتیم که برای تکمیل چرخه ارزش صنعت بیمه و ایجاد یک اکوسیستم برای توسعه، برنامه ریزی کنیم. برای اجرا این تصمیم شرکت سرآمد اندوخته سازان فردا سهامی خاص در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد. رسالت اصلی سرآمد تکمیل چرخه ارزش یا همان Value Chain صنعت بیمه می باشد.

هر وقت که صحبت از میزان رضایت مردم از شرکتهای بیمه می شود و یا بحث کارآمدی، سودآوری شرکتهای بیمه، کفایت ذخائر، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در صنعت بیمه و غیره مطرح می شود باید این واقعیت را درک کنیم که شرکتهای بیمه، به حالتی که در حال حاضر در کشور ما ایجاد شده و فعالیت می کنند نمی توانند بیش از این دستاوردی داشته باشند و خروجی بهتر از این نخواهند داشت. اگر می توانستند، تا بحال شاهد آن می بودیم. حداکثر توان توسعه صنعت بیمه در اکوسیستم جاری و مدل کسب و کار کنونی همین میزانی است که شاهد آن هستیم. اگر چه ما معتقدیم که نرخ رشد کنونی صنعت بیمه که در دهه گذشته همواره سالانه بیش از ۲۰ درصد بوده است در مقایسه با سایر صنایع کشور نرخ رشد بسیار خوبی است، لیکن باور داریم که پتانسیل های این صنعت و توانایی های نیروهای انسانی آن می تواند جهش های بزرگی را در کشور رقم بزند و ضریب نفوذ صنعت بیمه را چند برابر کند. اینکه شرکتهای بیمه با مدل کسب و کار کنونی نمی توانند نرخ رشدی بیش از این داشته باشند به این علت است که یک شرکت بیمه در حال حاضر خدمات مختلفی از جمله خدمات ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه، ارزیابی و پرداخت خسارت، سایر خدمات بیمه گری، مدیریت عوامل فروش و توزیع، ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات، سرمایه های انسانی، تعاملات با نهادهای نظارتی و غیره را همه و همه در داخل شرکت انجام می دهد و تنوع رشته های بیمه ای، تنوع بازارهای هدف نیز باعث تزاید تصاعدی فرآیندهای کاری شرکت های بیمه شده است. نتیجه این می شود که شرکتهای بیمه علی رغم تلاش زیاد کلیه کارکنان دلسوز این صنعت بزرگ نمی توانند رضایت ذینفعان خود را که انتظارات ایشان هر روز در حال افزایش است بصورت کامل تأمین کنند.

راهکاری که مجموعه سرآمد برای حل مشکل صنعت بیمه در پیش گرفته است این است که با نهاد سازی بتوانیم چرخه ارزش صنعت بیمه را تکمیل کنیم. لیکن این نهادسازی از کجا می بایست آغاز شود؟ کدام یک از فرآیندهای یک شرکت بیمه می توانند و می بایست تجاری سازی شده و برون سپاری شوند؟ ارزیابی خسارت درمان؟ ارزیابی خسارت اتومبیل؟ پیگیری و وصول حق بیمه؟ مراکز تماس؟ ارزیابی ریسک؟ برای اینکه بتوانیم به این سؤال پاسخ بدهیم، باید ببینیم از دید ذینفعان یک شرکت بیمه، که شامل بیمه گذاران، بیمه شدگان، خسارت دیدگان، عوامل فروش و غیره می باشند، ارزش واقعی که یک شرکت بیمه برای ایشان ایجاد می کند کدام است. اصلی ترین ذینفعان برای ما، بیمه گذاران، و نزدیک بخش شرکتهای بیمه به بیمه گذاران، عوامل فروش می باشند. این عوامل فروش هستند که می بینند و می دانند که بیمه گذاران چه نیازهایی دارند و اگر خدمات و محصولات شرکت های بیمه چگونه باشد برای بیمه گذار ارزش ایجاد می کند و منتج به رضایت ایشان می شود. لیکن در مدل کنونی کسب و کار، این عوامل فروش شرکتهای بیمه  نیستند که در مورد محصول و خدمت تصمیم گیری می کنند و تصمیم گیری در مورد محصول و نوع خدمت عمدتاً در اختیار شرکتهای بیمه و عمومی ستاد مرکزی این شرکتها می باشد. حال آنکه گفتیم ستاد شرکتهای بیمه از بیمه گذار دور بوده و اشراف کافی به نیازها و علایق ایشان ندارند.

در طراحی اکوسیستم جدید بیمه، توسعه می بایست با محوریت مشتریان صورت گیرد.

ما باید بدانیم مشتری چه نیازی دارد و در زمان مناسب، از طریق کانال مطلوب، محصول و خدمت منطبق با آن نیاز را به مردم ارائه کنیم. در این راستا مجموعه سرآمد موضوع جدید Insurance as a Service یا IaaS را معرفی کرده است. IaaS به معنی این است که شرکت بیمه دقیقاً هر زمان که مشتری نیاز دارد خدمات بیمه را به سرعت و سهولت در اختیار ایشان قرار دهد. به عنوان مثال وقتی که مشتری خریدی غیر بیمه ای را در فضای مجازی انجام می دهد، بیمه کالای خریداری شده برایش مهیا باشد، وقتی عوارضی دریافت می شود وجه حق بیمه همزمان دریافت شده و تقسیم شود، وقتی تورگردانی بسته سفر تهیه می کند، امکان اضافه کردن پوشش بیمه مورد نیاز منطبق با آن بسته سفر بدون مراجعه به شرکت بیمه برایش امکان پذیر باشد، وقتی که بیمه گذاری اتومبیل اش را استارت می زند پوشش های مربوط به ریسک خودرو در حال حرکت بیمه نامه وی فعال شوند.

حال آیا امکانات و زیرساختهای جاری صنعت بیمه آمادگی ارائه Insurance as a Service را دارد؟

مرکز نوآفرینی سرآمد، برای حل این مشکل ایجاد شده است. برای اینکه بتواند اکوسیستمی ایجاد کند که در آن عوامل فروش، کارشناسان، نخبگان و هر فرد و مجموعه دیگری که می تواند برای بیمه گذاران و سایر ذینفعان صنعت بیمه ارزش خلق کند، دسترسی به زیرساختهایی داشته باشد که در حال حاضر صرفاً در اختیار بخش معدودی از عوامل ستادی شرکتهای بیمه است. امکان طراحی محصول و خدمات بیمه ای با استفاده از دسترسی به سیستمهای فناوری اطلاعات شرکت های بیمه از طریق API Integration، داده کاوی و تحلیل اطلاعات برای درک بهتر رفتار و نیاز بیمه گذاران، ایجاد دسترسی به کانالهای توزیع جدید مانند Application های موبایل، درگاه های الکترونیک، سامانه های سازمانها و شرکتها و غیره و خدماتی هستند که در حال حاضر توسط پلنت ارائه می شوند.

پلنت با ارائه API به متقاضیان از جمله استارتاپ ها امکان صدور بیمه نامه آنلاین، دریافت خدمات از طریق تلفنهای همراه، امکان ارائه خدمات بیمه گری بصورت برخط، ارتباط و اتصال بین مجموعه ها برای ارائه خدمات بیمه ای همزمان و در کنار سایر خدمات، مانند بهداشت و سلامت، خدمات بانکی،  e-commerce، فروشگاه های مجازی، حمل و نقل، ترانزیت، گمرکات، شهرداری ها، ثبت احول و اسناد، خدمات مسافرتی و گردشگری، کنسولگری ها، سفارتخانه ها، آب، برق، گاز و غیره را فراهم می سازید.

پلنت به عنوان یک شتابدهنده استارتاپ ها و تیم های جوان را مربی گری نموده و برای رشد و توسعه کسب و کار آموزش می دهد.

مجموعه های جدید احتیاج به تمرکز بر کسب و کار اصلی خود دارند و به این جهت پلنت خدمات مشترکی مانند مشاوره مالی، مالیاتی، قانون تجارت، حسابداری، ثبت شرکتها، تکالیف قانون و غیره را به این شرکتها ارائه می کند که این شرکتها حداقل نگرانی را برای امور غیر اصلی کسب و کار خود داشته باشند.

تأمین سرمایه و جذب سرمایه گذار خدمت دیگری است که پلنت به کارآفرینان ارائه می کند.

پلنت تا زمانی که کسب و کارها نیاز و تمایل داشته باشند در کنار آنها خواهد بود و در مراحل پیشرفته تر خدمات در حوزه برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استعدادها و توسعه سرمایه های انسانی، بازاریابی و تحقیقات بازار، مدیریت دارایی ها و غیره را به ایشان ارائه خواهد کرد.

همچنین زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز جهت استقرار کارآفرینان و استارتاپ ها، از جمله فضایی که همینک در آن در خدمات شما عزیزان هستیم از دیگر امکاناتی است که پلنت در اختیار جوانان و نخبگان کشورمان قرار می دهد.

حال افراد صاحب ایده (که بخش زیادی از آنها نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه می باشند) این امکان را دارند که اگر ایده ای دارند، نیازی را در بازار تشخیص داده اند و یا برای رفع نیاز مشتریان برنامه ریزی کرده اند، بتوانند به راحتی سرویس های یک شرکت بیمه را در اختیار داشته باشند و با استفاده از آنها محصولات و خدمات بیمه ای و غیر بیمه ای خود را به گونه ای که خودشان تشخیص می دهند کنار هم بگذارند و طراحی کنند. پلنت این زیرساخت را در اختیار ایشان قرار می دهد.

در این اکوسیستم نکته قابل توجه این خواهد بود که با ارائه این خدمات به صاحبان ایده، استارتاپ ها، کارآفرینان، نمایندگان و کارگزاران،،، شرکتهای بیمه کشور تکامل یافته و از یک شرکت به یک پلتفرم تبدیل می شوند. پلترفمی که بیش از اینکه خود خدمت ارائه کند، بستر ایجاد کسب و کارهای مختلف و متنوعی که در نقاط مختلف اقتصاد، کشور و چرخه ارزش صنایع مختلف ارزش خلق می کنند را فراهم آورد.

اینگونه است که پلنت فضایی ایجاد خواهد کرد که نه تنها هر فرد صاحب ایده بتواند در حوزه بیمه برای خود کسب و کار ایجاد کند، بلکه شرکتهای بیمه نیز تبدیل به پلتفرمهایی شوند که هر یک قطب توسعه، کارآفرینی و خلق ارزش در کشورمان باشند.

این رویکرد به صنعت بیمه در دنیا جدید است. ما اعتقاد داریم در انقلاب صنعتی چهارم، که با ظهور فناوری های پیشرفته در تمدن بشری در حال وقوع است، مسیر توسعه می تواند میان بر زده شود و با بهره گیری از فناوری با شتاب خیلی بیشتری حرکت کند. ضریب نفوذ ۷ درصدی که در انتهای برنامه ششم توسعه توسط دولت محترم هدفگیری شده است با وجود اینکه هدف بالایی است لیکن در اکوسیستم جاری دست یافتنی است، اگر ما بتوانیم با بهره گیری از اکوسیستم جدید مسیر توسعه را با ارائه محصولات و خدمات بیمه به خارج از کشور هدایت کنیم.