شرکت‌های بیمه کشور می بایست هرچه زودتر به دنبال این باشند که فعالیت برون مرزی خود را آغاز کنند و آنرا توسعه دهند. رونق تولید در صنایع مختلف معنی خاص خود را دارد. بخصوص در صنایعی که کالا و یا خدمات آنها قابل صادر کردن می بایست به بهره گیری از تفاوت نرخ ارز کسب و کار داخلی رونق داده شود. چرا که کسب و کارهای داخلی کشور با صادرات می توانند درآمد ارزی حاصل کنند که با تبدیل این درآمد به ریال با توجه به تفاوت نرخ ارز، کسب و کاری ایشان رونق خواهد یافت. “رونق تولید” در صنعت بیمه به این صورت تبلور پیدا می کند که شرکتهای بیمه نیز با ارائه محصولات و خدمات در خارج از کشور بتوانند از تفاوت نرخ ارز حداکثر بهره مندی را حاصل کنند. اینگونه است که ضریب نفوذ ۷ درصدی بیمه با تبدیل درآمدهای ارزی شرکتهای بیمه به ریال و در وضعیت کنونی اقتصاد که رشد صنعت بیمه بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است دست یافتنی خواهد بود.

از طرفی با توجه به تجربه محدود شرکتهای بیمه در حوزه فعالیت برون مرزی و تمرکز بیشتر با حوزه هایی مانند واگذاری اتکایی و یا مسافران ورودی (موضوع آئین نامه شماره ۷۷ مصوب شورایعالی بیمه) فضاهای شناخته شده برای شرکتهای بیمه در خارج از کشور ناشناخته است و این عدم شناخت می تواند منجر به اکراه از توسعه برون مرزی شود که این معذوریت ها در قالب موضوعاتی مانند: محدودیت و عدم موافقت سهامداران، اولویت فعالیت در بازار داخلی، محدودیت های کشورمان در وضعیت کنونی در فضای بین المللی و غیره، خود را نشان دهند.  لیکن باید بدانیم که همه این موضوعات با تلاش، پشتکار، تعامل و هماهنگی قابل رفع هستند. ما در وضعیت کنونی برای توسعه برون مرزی فعالیت بیمه گری و صادر کردن محصولات و خدمات بیمه ای احتیاج داریم که همه شرکتهای بیمه این فعالیت را آغاز کنند و هر یک در کشورها و بازارهای مختلف فضای کسب و کار و امکان فعالیت با توجه به توانمندی های خود را ارزیابی کنند. حضور حداکثری شرکتهای مختلف بیمه ایرانی در بازارهای بین المللی باعث خواهد شد که بازارهای مناسب زودتر شناخته شوند و مسیر توسعه برون مرزی سریع تر برای همه شرکتها روشن شود که قطعاً این امر منجر به توسعه سریع تر و قوی تر فعالیت برون مرزی شرکتهای ایران و کسب درآمد ارزی برای کشورمان خواهد شد.

در حوزه توسعه بین الملل، علاوه بر شرکتهای بیمه، کسب و کارهای نوین و استارتاپ های بیمه ای نیز می توانند با استفاده از زیرساخت‌های پلنت امکان حضور در فضای بین المللی و صادرات محصولات و خدمات خود به خارج از کشور را داشته باشند. جایی که محصولات و خدمات بیمه ای بصورت سنتی در خارج از کشور قابل ارائه نباشند، خدمات مبتنی بر فناوری مدرن توسط شرکتهای استارتاپ ها می تواند به متقاضیان خارج از کشور ارائه شود و درآمد های ارزی برای کشور ایجاد کند.

امید داریم بتوانیم در این مسیر، با توکل به خداوند متعال و حمایت شما عزیزان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی که همواره پشتیبان شرکتهای بیمه و پیشرو در حوزه دولت الکترونیک بوده است و با تکیه به توان جوانان و کارآفرینان دلسوز و تلاشگر کشور عزیزمان که واقعاً شایسته بهترین ها در این دنیای در حال پیشرفت می باشند، هر چه سریعتر پیش رفته و مدرن سازی صنعت بیمه را محقق کنیم و متعاقب آن رشد و تعالی هر چه بیشتر کشورمان را شاهد باشیم.