بیمه سامان از سال ۱۳۹۱ که اجرای آئین نامه شماره ۶۹ شورایعالی بیمه با موضوع توانگری مالی به شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ شده، همواره از سطح توانگری مالی یک برخوردار بوده است. ما در نظر داریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توانگری مالی خود را تا سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۸۰ درصد برسانیم.

همواره تلاش کردیم تا سطح توانگری مالی ما در سطح یک قرار بگیرد، بنابراین توانگری مالی بیمه سامان برای ششمین سال متوالی و درسال مالی ۱۳۹۷ هم به رقم  ۱۳۲ درصد یعنی سطح یک مورد تأیید بیمه مرکزی قرار گرفت.

این سطح، بالاترین سطح توانگری مالی بر اساس محاسبات آئین نامه مذکور است و بدین معنی که بیمه سامان از ابتدای فعالیت به گونه‌ای عمل کرده که توانایی کاملی در ایفای تعهدات خود را داشته است.

برای ارتقای میزان توانگری مالی شرکت، همزمان با رشد درآمد و پرتفوی، نسبت به ایجاد انضباط مالی و فنی شرکت اقدامات، لازم پیگیری شده است.

پرتفوی شرکت، مرتب رصد و وضعیت نقدینگی آن نیز بصورت دقیق کنترل می‌شود. درکنار آن، بر نحوه فروش بیمه‌نامه، نحوه تقسیط هررشته بیمه‌ای و ساز وکار پیگیری وصول مطالبات، نظارت دقیقی صورت می‌پذیرد تا بتوان در کمترین زمان ممکن، نسبت به ایفای تعهدات مالی  و پرداخت به ذینفعان اصلی شرکت از جمله بیمه گذاران و خسارت دیدگان، بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی، بیمه مرکزی و بیمه گران اتکایی، اقدام لازم صورت پذیرد.

بیمه سامان برای حفظ و ارتقاء سودآوری خود در تمامی امور، نگاهی بلند مدت دارد و برنامه‌ریزی کرده تا نه تنها پرداخت سود نقدی به سهامداران را حفظ کند بلکه در هر سال با حفظ بخشی از سود، نسبت به تجمیع منابع برای انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اقدامات لازم را انجام دهد.